top of page

Служба Трудова Медицина "Авицена" ЕООД

Служба по трудова медицина АВИЦЕНА е създадена през 2001г. и оттогава осигурява своевременно и качествено комплексно обслужване, което включва всички изисквани от законодателството в България дейности:

  • Оценка на риска на всяко работно място

  • Обучение на Комитет или група по условията на труд

  • Задължителни профилактични прегледи на служителите

  • Анализи на здравното състояние в зависимост от условията на труд

  • Измервания по факторите на работната среда и трудовия процес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


От 2006 г. Служба трудова медицина АВИЦЕНА откри офис и в гр.Бургас - ул. ”Патриарх Евтимий” №111.

За контакти: инж. Стоян Рашков, тел: 0887233761.

От създаването си СТМ АВИЦЕНА се ръководи от принципа за професионално обслужване на своите клиенти.

Целта ни е да консултираме и подпомагаме на експертно ниво работодателите при изпълнение на изискванията, посочени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и всички подзаконови нормативни разпоредби на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика.

Вашата удовлетвореност е водещ стимул в работата на екипа!

Сред клиентите, чието доверие спечелихме, са:

Изпратете ни запитване и получете своята индивидуална оферта днес!

Благодаря за запитването!

bottom of page