top of page

Профилактични прегледи

Медицински център “Авицена” предлага научно обосновани профилактични прегледи (профилактика и изследвания по трудова медицина).

 

Предвид ежедневния стрес, на който са подложени всички работещи в нашата страна, предлагаме пакет от прегледи и изследвания, който ще даде цялостна картина за работоспособността на служителите Ви. Целта ни е с помощта на тези профилактични прегледи да следим и подобрим тяхното здравословно състояние , което ще доведе и до повишаване на трудоспособността им. А това е предпоставка за по-висока ефективност на вашата фирма и увеличение на печалбите.

I. Основният пакет от медицински прегледи и изследвания по трудова медицина включва:

1. Анкета и тестове за оценка на рисковите фактори за здравето (наследственост, небалансирано хранене, липса на достатъчно движение, повишен стрес, вредни лъчения и други).

2. Обстоен преглед от специалисти по вътрешни и професионални болести, както и офталмолог за работещите с видеодисплей , УНГ – за работещи с висока степен на шум ,невролог , дерматолог , и други специалисти / специалистите се определят съгласно Нар.№3/87 г.. или според изискванията на клиентите/

3. Електрокардиографско изследване, изследване на урина , ПКК, биохимия и други кръвни изследвания.

4. Изследване с професионален анализатор на състава на тялото TANITA. Определя теглото с точност до 0.1 кг, процента на мазнини в тялото, водното съдържание на тялото, количество на мускулната маса и степента на затлъстяването (бодимас индекс).

5. Изготвяне на индивидуални препоръки за подобряване на здравословното състояние на работещите.

II. За да постигнем максимално удобство на клиентите си прегледите и изследванията могат да бъдат извършени ,както на територията на Медицински център „Авицена”, така и на територията на вашето предприятие или офис.

bottom of page