top of page

Биорезонансна диагностика и терапия

Това е пътят, който нашият екип предлага, към здравето; пътят към възстановяване и изцеление с помощта на най-съвременното направление в медицината - ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННА МЕДИЦИНА (БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ), която е симбиоза на източната и модерната високотехнологична медицина.
    
Важно е да се знае, че колкото по-рано започнете с отстраняване на паразитите и токсините от тялото си, толкова по-успешни ще бъдат Вашите усилия по възстановяване и поддържане на здраве и дълголетие.
  
Подходът е комплексен

Изхождайки от увереността, че човекът е единство от дух, душа и тяло, ние лекуваме не отделен орган, а търсим причините за цялостния дисбаланс.

 

Биорезонансна диагностика

Включва цялостно биорезонансно изследване на всички органи и системи, подробно снемане на анамнеза, преглед от лекар и определяне на цялостен терапевтичен план.

 

Биорезонансна терапия

Във възстановително-лечебния процес програмираното устройство BIOMEDIS следва естествените процеси за самолечение, закодирани в органа, т.е. без да се нарушават и без да се противоречи на природните закони.

Работим съвместно с консултанти от Русия и Швеция.

 

Пептидна терапия

Най-ново поколение ниско-молекулни многокомпонентни пептидни биорегулатори.

Прилагат се при възстановяване функциите на органите и системите.

Работим съвместно със специалисти и консултанти от Русия и Германия при определяне на индивидуалните програми за биолечение с пептидни биорегулатори. 

 

Психотерапевтични консултации

Работим с екип от професионалисти в областта на психотерапията.

Експрес скрининг на млечни жлези

Бърз, безопасен и евтин метод за профилактика на рака на гърдата.

При установяване на наличие на зони със характеристики на злокачествени образувания пациентът се насочва към съответния специалист.


 

bottom of page