top of page

Цени на медицински услуги извън основния пакет на НЗОК

 • Потребителска такса ЗЗОЛ – 2,90 лв.

 • Потребителска такса ЗЗОЛ над 65 год. – 1,00 лв.

 •  Амбулаторен преглед на здравно неосигурено лице – 60 лв. първичен преглед/ 50 лв. вторичен прегледДомашен преглед на здравно неосигурено лице: - 100 лв. първичен преглед/ 50 лв. вторичен преглед

 •  Медицинско свидетелство за работа, ВУЗ и за МПС кат.А, В, М за здравно осигурени лица – 40 лв./ за здравно неосигурени лица – 50 лв.

 • Медицинска бележка за учебно заведение – 5 лв.

 • Медицинско свидетелство за кандидастване в учебно заведение за ученици след 7ми клас – 20 лв.

 • Извинителна бележка бланка МЗ 120 и бележка за лагер – 5 лв.

 • Удостоверение за Социални грижи – 7 лв.

 •  Заверка на Здравна книжка – 10 лв.

 • Рецептурна бланка зелена за психотропни и упойващи вещества - 5 лв.

 • Електронна обработка на направление за ТЕЛК – 25 лв.

 • Издаване на удостоверение за смърт и кремация – 50 лв.

 • Издаване и заверка на медицински свидетелства за здравословно състояние за банки, застрахователни агенции, международни бригади, за моряци и други вкл. работа в чужбина – 100 лв.

 • Корекция на на ел. болничен поради погрешно подадени от ЗОЛ данни – 10 лв.

 • Издаване на мед. направление за санаториално лечение по линия на НОИ – 20 лв.

 • Издаване на дубликат на мед.документи по вина на ЗОЛ /рецепти, направления, мед.свидетелства и др./ - 10 лв.

 • Направления и документи за хоспис, старчески домове и др. подобни заведения извън болнични такива – 20 лв.

 • Обработка на болнични листи и др. документи чрез електронни регистри с КЕП – 10 лв.

 • Вадене на кърлеж – 10 лв.

 

Манипулации:

 • мускулна инжекция – 5 лв.

 • венозна инжекция – 10 лв.

 • венозна инфузия – 20 лв.

 • ЕКГ с разчитане – 20 лв.

 • епикутанен тест за алергия – 5 лв.

 • отстраняване на хирургичен шев – 20 лв.

 • първичва обработка на рана – 15 лв.

bottom of page